تجهیزات قهوه دمی

 • فرنچ پرس وستال #350 سی سی 30%

  فرنچ پرس وستال

  19250 27500
 • کلور

  95000
 • دریپر تیامو 15%

  دریپر تیامو

  110500 130000
 • ایروپرس ایروبی 10%

  ایروپرس ایروبی

  180000 200000