چای ماسالا

 • چای ماسالا تاج محل کلاسیک #150 گرم 20%

  چای ماسالا تاج محل کلاسیک

  8000 10000
 • چای ماسالا تاج محل اسپایسی #150 گرم 20%

  چای ماسالا تاج محل اسپایسی

  9600 12000
 • چای ماسالا تاج محل کلاسیک #1 کیلوگرم
  ناموجود

  چای ماسالا تاج محل کلاسیک

  60000
 • چای ماسالا تاج محل اسپایسی #1 کیلو گرم
  ناموجود
  31%

  چای ماسالا تاج محل اسپایسی

  48000 70000