کپسول‌های سازگار با دستگاه کافیتالی

 • کپسول کافیتالی چیبو کافی کرم

  3000
 • کپسول کافیتالی چیبو کافی اتیوپیا

  3000
 • کپسول کافیتالی چیبو اسپرسو السالوادور

  3000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو هات چاکلت

  3000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو کافی کرم

  3000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو بابونه

  2500
 • کپسول کافیتالی چیکودورو دمنوش لیمو

  36000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو هات چاکلت
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو هات چاکلت

  25000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو کافی کرم
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو کافی کرم

  31000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو کافه ایندیا
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو کافه ایندیا

  38000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو دمنوش بابونه
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو دمنوش بابونه

  33000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو جینسینگ
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو جینسینگ

  34000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو تردیشن #دانه
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو تردیشن

  2500
 • کپسول کافیتالی چیکودورو اسپرسو بار
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو اسپرسو بار

  37500
 • کپسول کافیتالی چیکودورو اسپرسو ایتالیانو #دانه
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو اسپرسو ایتالیانو

  3000
 • کپسول کافیتالی چیکودورو اسپرسو ایتالیانو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیکودورو اسپرسو ایتالیانو

  25000
 • کپسول کافیتالی چیبو کافی کرم ایندیا #کافیسیمو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیبو کافی کرم ایندیا

  36000
 • کپسول کافیتالی چیبو کافی کرم #کافیسیمو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیبو کافی کرم

  42000
 • کپسول کافیتالی چیبو کافی اتیوپیا #کافیسیمو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیبو کافی اتیوپیا

  45000
 • کپسول کافیتالی چیبو فروت هارمونی ارگانیک #کافیسیمو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیبو فروت هارمونی ارگانیک

  36000
 • کپسول کافیتالی چیبو تارازو کاستاریکا #دانه
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیبو تارازو کاستاریکا

  3000
 • کپسول کافیتالی چیبو اورینتال چای ارگانیک #کافیسیمو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیبو اورینتال چای ارگانیک

  36000
 • کپسول کافیتالی چیبو اسپرسو برزیل #کافیسیمو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیبو اسپرسو برزیل

  36000
 • کپسول کافیتالی چیبو اسپرسو السالوادور #کافیسیمو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی چیبو اسپرسو السالوادور

  45000
 • کپسول کافیتالی ایکافه آرمونیوزو
  ناموجود

  کپسول کافیتالی ایکافه آرمونیوزو

  37500